Åpningstider: 08.00 - 16.00 Sommertid: 15. mai -15.september 08.00 - 15.00

KONTAKT INFO.

Aurskog Regnskapskontor AS

Aurveien 64 1930 Aurskog Telefon: 63 85 38 50 E-post: post@aurskog-regnskapskontor.no

TIPS TIL GODE REGNSKAPSRUTINER.

Mye av arbeidet med regnskapsføring ligger i forberedelser og gode rutiner. Du kan spare mye arbeid, ergrelser og kostnader dersom du har en ryddig bilagshåndtering gjennom året. - Bokføringsloven setter som krav at ethvert regnskap skal være à jour minimum etter hver termin/regnskapsperiode. For de som har kun 1 termin, eks årsoppgave for mva i landbruket, stilles det likevel krav om ajourhold minst ved hvert tertial ( hver 4 mnd).

Næringskonto

Opprett en egen konto som kun benyttes i næring. Dette vil bidra til å redusere antall privatposteringer i næringsregnskapet, og dermed redusere tidsforbruket. Er næringens bankkonto benyttet til å betale private utgifter, plikter en å postere og forklare alle beløp. Dette er unødig tidsbruk. En el to ganger i mnd kan du f eks overføre et større beløp til din private bankkonto. Denne bankkonto benyttes da til alle private kjøp. Et alternativ kan være å benytte ektefellens bankkonto. Er det for lite penger på næringskontoen, overføres tilsvarende; fra privatkontoen til næringskontoen. Driver du flere næringer, er det mest praktisk å ha kun en konto for alle, eks. jordbruk og transportnæring. Et ryddig forhold mellom næringens og din private økonomi vil være med på å redusere risikoen for at bilag blir borte, og at du glemmer å utgiftsføre kostnader, noe som igjen medfører økte skatte og avgiftskostnader.

Sortering av bilag

Hold orden i bilagene dine. Sett alle bilag inn i en perm etter hvert som du mottar dem. Sorter ut alle rene private bilag. Disse kan event settes i en egen perm,eller bak et eget skilleark. Bilag som leveres til regnskapet, skal i prinsippet utelukkende være næringsbilag, som igjen tilsvarer de transaksjoner som fremkommer på næringens bankutskrift den aktuelle måned.

Gode bilagsrutiner

Regnskapsbilagene dine er verdipapirer som må tilfredsstille formelle krav for å kunne benyttes som grunnlag for fradragsføring for mva og skatt. På enhver faktura skal det minimum fremgå; kjøpers og selgers navn fakturanummer og dato for utstedelse ytelsen/varens art og omfang tidspunkt og sted for levering av ytelsen vederlag, betalingsforfall og mva bilaget skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller med maskinelt tildelte nr i kontrollerbar sekvens. krav om angivelse av kjøper, kan bortfalle dersom beløpet ved kontantkjøp er under kr 2.000, og det er benyttet bankkort.(ved kjøp av drivstoff er grensen kr 1.000). Vær derfor nøye med å påse at alle bilag som innleveres til regnskapsføring oppfyller disse kravene. Gjør de ikke det, kan bilaget ikke medtas i regnskapet. Fra 2011 er det ikke lenger fradrag for kostnader som er betalt kontant for beløp over kr 10.000 (tiltak mot skattekrim). Før innlevering av bilag, bør du selv foreta en gjennomgang av bankutskriften og sjekke at alle transaksjoner som har gått via næringskontoen faktisk er levert med. Kontoutskrift for hver måned må alltid leveres sammen med bilag. På bilag der det ikke helt klart fremgår hva/hvor/formålet med varen el tjenesten, må det påføres notater om dette av den næringsdrivende. Alternativt at det føres en særskilt kassakladd som vedlegg til bilagene. Settes alle bilag rett inn i regnskapspermen for hver dag uten å benytte unødvendig mellomlagring, er det enkelt å holde orden, det sikrer enkel og korrekt bokføring samt forenkler rutiner og forarbeid ved innlevering av bilag. Før øvrig vises til våre oppsatte og anbefalte innleveringsfrister for bilag. Disse fristene er helt nødvendige å overholde, skal vi igjen klare å overholde de frister som gjelder for innsending av regnskapsrapporter til offentlig myndigheter. Ta vare på dette dokumentet for å sikre at bilagskvaliteten opprettholdes.
Åpningstider: 08.00 - 16.00 Sommertid: 15. mai -15.september 08.00 - 15.00
KONTAKT INFO. Aurskog Regnskapskontor AS Aurveien 64 1930 Aurskog Telefon: 63 85 38 50 Faks: 63 86 23 51 E-post: post@aurskog-regnskapskontor.no

TIPS TIL GODE REGNSKAPSRUTINER.

Mye av arbeidet med regnskapsføring ligger i forberedelser og gode rutiner. Du kan spare mye arbeid, ergrelser og kostnader dersom du har en ryddig bilagshåndtering gjennom året. - Bokføringsloven setter som krav at ethvert regnskap skal være à jour minimum etter hver termin/regnskapsperiode. For de som har kun 1 termin, eks årsoppgave for mva i landbruket, stilles det likevel krav om ajourhold minst ved hvert tertial ( hver 4 mnd).

Næringskonto

Opprett en egen konto som kun benyttes i næring. Dette vil bidra til å redusere antall privatposteringer i næringsregnskapet, og dermed redusere tidsforbruket. Er næringens bankkonto benyttet til å betale private utgifter, plikter en å postere og forklare alle beløp. Dette er unødig tidsbruk. En el to ganger i mnd kan du f eks overføre et større beløp til din private bankkonto. Denne bankkonto benyttes da til alle private kjøp. Et alternativ kan være å benytte ektefellens bankkonto. Er det for lite penger på næringskontoen, overføres tilsvarende; fra privatkontoen til næringskontoen. Driver du flere næringer, er det mest praktisk å ha kun en konto for alle, eks. jordbruk og transportnæring. Et ryddig forhold mellom næringens og din private økonomi vil være med på å redusere risikoen for at bilag blir borte, og at du glemmer å utgiftsføre kostnader, noe som igjen medfører økte skatte og avgiftskostnader.

Sortering av bilag

Hold orden i bilagene dine. Sett alle bilag inn i en perm etter hvert som du mottar dem. Sorter ut alle rene private bilag. Disse kan event settes i en egen perm,eller bak et eget skilleark. Bilag som leveres til regnskapet, skal i prinsippet utelukkende være næringsbilag, som igjen tilsvarer de transaksjoner som fremkommer på næringens bankutskrift den aktuelle måned.

Gode bilagsrutiner

Regnskapsbilagene dine er verdipapirer som må tilfredsstille formelle krav for å kunne benyttes som grunnlag for fradragsføring for mva og skatt. På enhver faktura skal det minimum fremgå; kjøpers og selgers navn fakturanummer og dato for utstedelse ytelsen/varens art og omfang tidspunkt og sted for levering av ytelsen vederlag, betalingsforfall og mva bilaget skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller med maskinelt tildelte nr i kontrollerbar sekvens. krav om angivelse av kjøper, kan bortfalle dersom beløpet ved kontantkjøp er under kr 2.000, og det er benyttet bankkort.(ved kjøp av drivstoff er grensen kr 1.000). Vær derfor nøye med å påse at alle bilag som innleveres til regnskapsføring oppfyller disse kravene. Gjør de ikke det, kan bilaget ikke medtas i regnskapet. Fra 2011 er det ikke lenger fradrag for kostnader som er betalt kontant for beløp over kr 10.000 (tiltak mot skattekrim). Før innlevering av bilag, bør du selv foreta en gjennomgang av bankutskriften og sjekke at alle transaksjoner som har gått via næringskontoen faktisk er levert med. Kontoutskrift for hver måned må alltid leveres sammen med bilag. På bilag der det ikke helt klart fremgår hva/hvor/formålet med varen el tjenesten, må det påføres notater om dette av den næringsdrivende. Alternativt at det føres en særskilt kassakladd som vedlegg til bilagene. Settes alle bilag rett inn i regnskapspermen for hver dag uten å benytte unødvendig mellomlagring, er det enkelt å holde orden, det sikrer enkel og korrekt bokføring samt forenkler rutiner og forarbeid ved innlevering av bilag. Før øvrig vises til våre oppsatte og anbefalte innleveringsfrister for bilag. Disse fristene er helt nødvendige å overholde, skal vi igjen klare å overholde de frister som gjelder for innsending av regnskapsrapporter til offentlig myndigheter. Ta vare på dette dokumentet for å sikre at bilagskvaliteten opprettholdes.